• +420 220 51 51 64
  • po - pá: 8:30 - 16:00

Villa Lanna AV ČR, v.v.i. v Praze 6

Vybudována v roce 1872 v novorenesančním slohu významným průmyslovým podnikatelem a sběratelem uměleckých památek Vojtěchem Lannou jako letní odpočinkové sídlo. Předmětem naší činnosti byl návrh rekonstrukcí objektu A, rekonstrukce sklepů v objektu B pro konferenční využití, bezbariérové zpřístupnění parku. Dále rekonstrukce střechy, balustrád a terasy vily Lanna.

Rekonstrukce konírny v areálu Villy Lanna

Objekt pavilonu B je součástí areálu Villy Lanna, který je nemovitou kulturní památkou v majetku SSČ AV ČR, v.v.i.. Objekt byl v 1.NP využíván jako penzion. Řešený suterén tvořený 2 zaklenutými místnostmi a navazujícím přístavkem z 50 let využíván nebyl.

Nově je suterén navržen pro rozšíření možností poskytování konferenčních služeb v areálu se dvěma menšími sály a vstupním prostorem s předsálím, sociálním zázemím a novým objektem vstupu ze zahrady Lanny.

V rámci projektu byla nejprve řešena sanace izolací stávajících suterénních stěn, které byly již značně poškozeny vlhkostí. Následně byla realizována vlastní přestavba, při které bylo odhaleno zdivo tvořené cihlami v kombinaci s opukovými pásy a které se podařilo obnovit do pohledově atraktivní podoby. Součástí akce byl mimo stavebního a architektonického řešení také návrh materiálů povrchových úprav, vybavení mobiliářem a gastrotechnologií. Jako samostatná akce bylo řešeno vybavení prostor soudobou konferenční AV technikou. V suterénu je umístěna kompletní vzduchotechnika řešených prostor, jejíž rozvody jsou skryté v podlahovém kanálu a prvcích předstěn a mobiliáře, dále byla řešena kotelna společná pro objekty A, B, „domek správce“ a garáž.

Rekonstrukce konírny – původní stav
Vila Lanna
Rekonstrukce konírny – nový stav 2019
Gastrovybavení