• +420 220 51 51 64
  • po - pá: 8:30 - 16:00

Villa Lanna AV ČR, v.v.i. v Praze 6

Vybudována v roce 1872 v novorenesančním slohu významným průmyslovým podnikatelem a sběratelem uměleckých památek Vojtěchem Lannou jako letní odpočinkové sídlo. Předmětem naší činnosti byl návrh rekonstrukcí objektu A, rekonstrukce sklepů v objektu B pro konferenční využití, bezbariérové zpřístupnění parku. Dále rekonstrukce střechy, balustrád a terasy vily Lanna.

Rekonstrukce konírny v areálu Villy Lanna

Objekt pavilonu B je součástí areálu Villy Lanna, který je nemovitou kulturní památkou v majetku SSČ AV ČR, v.v.i.. Objekt byl v 1.NP využíván jako penzion. Řešený suterén tvořený 2 zaklenutými místnostmi a navazujícím přístavkem z 50 let využíván nebyl.

Nově je suterén navržen pro rozšíření možností poskytování konferenčních služeb v areálu se dvěma menšími sály a vstupním prostorem s předsálím, sociálním zázemím a novým objektem vstupu ze zahrady Lanny.

V rámci projektu byla nejprve řešena sanace izolací stávajících suterénních stěn, které byly již značně poškozeny vlhkostí. Následně byla realizována vlastní přestavba, při které bylo odhaleno zdivo tvořené cihlami v kombinaci s opukovými pásy a které se podařilo obnovit do pohledově atraktivní podoby. Součástí akce byl mimo stavebního a architektonického řešení také návrh materiálů povrchových úprav, vybavení mobiliářem a gastrotechnologií. Jako samostatná akce bylo řešeno vybavení prostor soudobou konferenční AV technikou. V suterénu je umístěna kompletní vzduchotechnika řešených prostor, jejíž rozvody jsou skryté v podlahovém kanálu a prvcích předstěn a mobiliáře, dále byla řešena kotelna společná pro objekty A, B, „domek správce“ a garáž.

Rekonstrukce konírny – původní stav
Vila Lanna
Rekonstrukce konírny – nový stav 2019
Gastrovybavení

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Systémová cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a směrnicí Evropské unie č 2009/136/ES, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Na této webové stránce probíhá sběr a ukládání dat pomocí cookies. Evidují se pseudonymní datové záznamy ohledně Vašeho přístupu ke stránkám. Nepoužíváme cookies pro žádný reklamní systém.

Systémová cookies musí být stále zapnuté. Jsou nutné pro základní funkci webové aplikace a její bezpečný provoz. Pro jejich uložení není třeba SOUHLAS.

Advertising

Google analytics

Webová stránka www.des.cz využívá službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc., která využívá informace na účely vyhodnocování používání stránky a vytváření zpráv o aktivitě návštěvníka stránky. Další informace o získávání a používání údajů společností Google Inc., Vašich právech a o ochraně soukromí najdete v ustanoveních o ochraně dát na webových stránkách společnosti Google Inc.

Tato cookies slouží pro běžné sledování provozu na webových stránkách. Data jsou pseudonymizovaná. Cookie se ukládají až po SOUHLASu.

Sociální sítě

Na webové stránce www.des.cz používáme také pluginy sociální sítě facebook.com, Instagram.com, linkedin.com. Sociální sítě Facebook a Instagram provozuje firma Facebook Inc. A sociální síť LinkedIn provozuje firma Microsoft Corporation. Pokud si otevřete stránku www.des.cz s integrovaným “social pluginem” společnosti Facebook anebo Microsoft, bude navázáno spojení se servarma sítě Facebook, Instagram a Linkedin a odešle se informace o tom, jaké webové stránky www.des.cz jste navštívili. Pokud jste současně přihlášen ke svému účtu jako člen sítě Facebook, Instagram anebo Linkedin této informace budou přirazené k Vašemu osobnímu účtu v síti Facebook, Instagram anebo Linkedin. Pokud využijete funkci pluginu (například Like, sdílení stránky) tato informace se přiradila k Vašemu osobnímu účtu v síti Facebook, Instagram anebo Linkedin. Další informace o získávání a používání údajů společnosti Facebook a Microsoft, Vašich právech a o ochraně soukromí najedete v ustanoveních o ochraně dat na webových stránkách společnosti Facebook a Microsoft.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že provozovatel je oprávněn kdykoliv tato pravidla měnit.