• +420 220 51 51 64
  • po - pá: 8:30 - 16:00

Základní škola T.G. Masaryka

Předmětem stavebního záměru byla vestavba 6 moderních kmenových školních tříd a dalších prostor do stávajícího podkroví školy. S tímto zvýšením kapacity školy souvisela celková oprava střechy a konstrukce krovu.
Důsledně bylo dbáno na zajištění fyzikálních požadavků na vnitřní prostředí – mj. dostatečné denní osvětlení a větrání. Vestavba byla ze statických důvodů provedena nezávisle na stávající stropní konstrukcí pod prostorem půdy. Pro zajištění požární bezpečnosti požadované soudobými předpisy byla provedena rekonstrukce a úprava obou hlavních schodišť v objektu a navazujících přístupových cest – mj. vyměněny stávající dřevěné podhledy, doplněny požární prosklené stěny a nucené přetlakové větrání. Uvedenými úpravami byla výrazně zvýšena bezpečnost celého objektu školy včetně jeho historické části, pocházející z 20. let 20. stol.

Na vlastní vestavbu tříd navazovalo řešení interiéru, při kterém byly brány ohledy na bezpečnost při provozu a variabilitu řešení umožňující provoz jak pro vlastní výuku, tak provoz školní družiny, ergonimii a estetickou kvalitu.

VIDEO Z REALIZACE