• +420 220 51 51 64
  • po - pá: 8:30 - 16:00

Základní škola T.G. Masaryka

Předmětem stavebního záměru byla vestavba 6 moderních kmenových školních tříd a dalších prostor do stávajícího podkroví školy. S tímto zvýšením kapacity školy souvisela celková oprava střechy a konstrukce krovu.
Důsledně bylo dbáno na zajištění fyzikálních požadavků na vnitřní prostředí – mj. dostatečné denní osvětlení a větrání. Vestavba byla ze statických důvodů provedena nezávisle na stávající stropní konstrukcí pod prostorem půdy. Pro zajištění požární bezpečnosti požadované soudobými předpisy byla provedena rekonstrukce a úprava obou hlavních schodišť v objektu a navazujících přístupových cest – mj. vyměněny stávající dřevěné podhledy, doplněny požární prosklené stěny a nucené přetlakové větrání. Uvedenými úpravami byla výrazně zvýšena bezpečnost celého objektu školy včetně jeho historické části, pocházející z 20. let 20. stol.

Na vlastní vestavbu tříd navazovalo řešení interiéru, při kterém byly brány ohledy na bezpečnost při provozu a variabilitu řešení umožňující provoz jak pro vlastní výuku, tak provoz školní družiny, ergonimii a estetickou kvalitu.

VIDEO Z REALIZACE

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Systémová cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a směrnicí Evropské unie č 2009/136/ES, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Na této webové stránce probíhá sběr a ukládání dat pomocí cookies. Evidují se pseudonymní datové záznamy ohledně Vašeho přístupu ke stránkám. Nepoužíváme cookies pro žádný reklamní systém.

Systémová cookies musí být stále zapnuté. Jsou nutné pro základní funkci webové aplikace a její bezpečný provoz. Pro jejich uložení není třeba SOUHLAS.

Advertising

Google analytics

Webová stránka www.des.cz využívá službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc., která využívá informace na účely vyhodnocování používání stránky a vytváření zpráv o aktivitě návštěvníka stránky. Další informace o získávání a používání údajů společností Google Inc., Vašich právech a o ochraně soukromí najdete v ustanoveních o ochraně dát na webových stránkách společnosti Google Inc.

Tato cookies slouží pro běžné sledování provozu na webových stránkách. Data jsou pseudonymizovaná. Cookie se ukládají až po SOUHLASu.

Sociální sítě

Na webové stránce www.des.cz používáme také pluginy sociální sítě facebook.com, Instagram.com, linkedin.com. Sociální sítě Facebook a Instagram provozuje firma Facebook Inc. A sociální síť LinkedIn provozuje firma Microsoft Corporation. Pokud si otevřete stránku www.des.cz s integrovaným “social pluginem” společnosti Facebook anebo Microsoft, bude navázáno spojení se servarma sítě Facebook, Instagram a Linkedin a odešle se informace o tom, jaké webové stránky www.des.cz jste navštívili. Pokud jste současně přihlášen ke svému účtu jako člen sítě Facebook, Instagram anebo Linkedin této informace budou přirazené k Vašemu osobnímu účtu v síti Facebook, Instagram anebo Linkedin. Pokud využijete funkci pluginu (například Like, sdílení stránky) tato informace se přiradila k Vašemu osobnímu účtu v síti Facebook, Instagram anebo Linkedin. Další informace o získávání a používání údajů společnosti Facebook a Microsoft, Vašich právech a o ochraně soukromí najedete v ustanoveních o ochraně dat na webových stránkách společnosti Facebook a Microsoft.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že provozovatel je oprávněn kdykoliv tato pravidla měnit.